A Tervezett Szenzomotoros Tréning Lakatos Katalin Ph.D által kidolgozott mozgásfejlesztő módszer, melynek fő célja a sikeres iskolai beválás biztosítása. A TSMT I. (egyéni) a terápia otthon végezhető formája. A gyermek problémájának megfelelő, egyénre szabott feladatsorokat tanít be a terapeuta a családnak, melyeket bizonyos időközönként kontrollál és nehezít/ új feladatsort állít össze.  Minimális eszközigénye van, intenzív fejlesztésre ad lehetőséget (minimum heti 3 alkalom).

Mi történik az első találkozásokon?

A kisgyermekek fejlesztését minden esetben megelőzi a szülővel történő megbeszélés, ahol az eddigi élettörténet eseményeinek, valamint a (motoros/ pszichés-kognitív/szociális területeken megjelenő) tüneteknek a feltérképezése történik.

Ilyen tünetek lehetnek:

– megkésett mozgásfejlődés, beszédfejlődés

– mozgáskoordináció gyengesége

– finommotorika, grafomotorika éretlensége

– testvázlat, téri orientáció gyengesége

– emlékezeti gyengeség, figyelmi nehézségek

– nehezített beilleszkedési képesség

– akaratos, öntörvényű viselkedés

– csökkent együttműködési készség

– feladathelyzetekből való kiszállás, stb.

A gyermekkel való első találkozás során mozgás- és részképesség felmérés történik. Ezt követően történik a megfelelő terápiás módszerre és formára való javaslat adása.