Bejelentkezés: +36 20 331 0519

Tomasek-Dobner Melitta vagyok, óvodapedagógus, alapozó terapeuta.

Kisiskolás korom óta az életem szerves része a gyermekekkel való foglalkozás. Munkámban a gyerekek szeretete, feltétel nélküli elfogadása, a családok támogatása, a problémák felderítése és megoldások keresése vezérelt.

2014 óta foglalkozom gyermekneveléssel, folyamatosan fejlesztem tudásomat, célom, hogy minden gyermeket komplex módon, egyéni bánásmóddal, szeretetteljes légkörben fejlesszek, képességeit kibontakoztassam, kihozzam belőlük a legtöbbet, amire képesek.

Ahhoz, hogy minél több úton juthassak el hozzájuk, többféle képzést is elvégeztem: kutyás terápiával, valamint alapozó terápiával foglalkozom az óvodai nevelés mellett.

2018-ban az ELTE Pszichológia és Neveléstudományi Intézetében Mesterdiplomát szereztem a kora gyermekkor szakirányon.

Néhány mondatban szeretném bemutatni az alapozó terápiát, valamint a mozgásfejlesztés vezérelveit:

Az alapozó terápia a csecsemőkori mozgásmintákból kiindulva fejleszti a nagymozgásokat, a rugalmasságot és az egyensúlyt.

Mindehhez társul a tér, idő, emlékezet, beszédészlelés, jobb-bal irányok ismerete, testismeret, ritmus fejlesztése.

Ezzel a mozgásfejlesztési gyakorlatsorral hatni tudunk az emberi agyban a beszéd működéséért (olvasás, írás) felelős területekre is.

A terápia során a mozgásalapot kiegészítjük fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelés-fejlesztés) ezzel tesszük teljessé.

A terápia milyen korú és milyen fejlődésbeli elmaradással rendelkező gyermeknek ajánlott?

Életkor szerint 5-12 éves gyermekeknek ajánlott, akiknek anyanyelvi készséghiány, idegrendszeri éretlenség, illetve elmaradott mozgáskoordináció miatt a mozgásfejlesztés javasolt.

Kiknek ajánlott?

 • Figyelemzavar, hiperaktivitás
 • Iskolaéretlenség
 • Tanulási nehézségek
 • Mozgásügyetlenség
 • Magatartási problémák
 • Idegrendszeri éretlenség
 • Megkésett beszédfejlődés
 • Megkésett mozgásfejlődés
 • A mozgásfejlődésben megkésett, elakadt, vagy fejlesztési lépcsőfokokat kihagyott gyerekeknek,
 • Beszédfejlődésbeli elmaradással indulóknak,
 • A beszédészlelésben, beszédmegértésben, beszédprodukcióban zavart gyerekeknek,
 • Részképesség zavaros: diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás (veszélyeztetett) gyerekeknek,

Elérhetőség: +36 20 331 0519