Zengő Noémi +3670 636 5565

Miért jó a fejlesztő falmászás?

A gyermekek komplex, célzott, egyéni állapotának megfelelő fejlesztése játékba ágyazott formában történik, a falmászás már önmagában is fejlesztő hatásának felhasználásával.

Falmászás során olyan feladatokat kapnak és oldanak meg a gyerekek, melyekkel fejlődnek azok a részképességeik, amik tanulás előfeltételei, és a sikeres iskolakezdéshez szükségesek.

Memória, gondolkodás, ok- okozati összefüggések, nagymozgások, grafomotoros tevékenység, íráselemek ismerete, mintamásolás képessége, finommotorika, testvonal átlépése- keresztezés, szem-kéz koordináció, figyelem, fegyelem, feladat tudat, vizuális- akusztikus észlelés, önbizalom, önismeret, önkontroll, bátorság, viselkedés-kontroll, szerialitás, számfogalom, számkép ismerete, ritmuskészség- ritmikus mozgás, testséma- testkép.

Falmászás kapcsán pozitív irányba fluktuál a problémamegoldó képesség, türelem, kitartás, bizalom, kudarctűrő képesség, amelyeket később, az élet számos területén alkalmazni tud; valamint egy sokkal jobb fizikai és mentális állapotba kerülnek a gyermekek.

A társas kompetenciák területén is kedvező változások tapasztalhatóak.

Mozgásterápiás feladatok végzünk a talajon. Részképességek fejlesztése több színtéren történik, így a bevésődés – későbbi felidézés is biztosabb.

 Az órákat, felméréseket olyan fejlesztőpedagógusok, mozgásterapeuták végzik, akik aktív mászók, tapasztalattal /gyakorlattal (sziklamászó vizsgával) rendelkeznek.

 A Traverz falon boulder mászási technikát alkalmazunk, oldalirányú mozgásokat végzünk, nem kell magasra menni (2,5 m a falmagasság), nincs szükség kötélbiztosításra sem. A fal alatt biztonsági védőszivacs van elhelyezve.

A fal biztonságát a kivitelező garantálja: https://iskolaimaszofal.hu/maszofalak/traverz-boulder-falak/

A foglalkozások megkezdése előtt minden esetben szükséges egy iskola érettséggel kapcsolatos és egy mozgást (idegrendszer érettségét) felmérő vizsgálat megléte, vagy elvégzése.

A foglalkozások egyéni vagy kiscsoportos (max. 3-4 fős) formában zajlanak, 45 percben.

  • Helyszíne: Levendula Gyógyközpont 2151 Fót, Kossuth Lajos u. 25.
  • Időpontok: Szerdán és pénteken 16 és 17h-kor kezdődnek, előzetes telefonos bejelentkezést követően.
  • Weboldal: www.gyogykozpontfot.hu
  • Elérhetőségem: +36 70 6365565

Szeretettel várlak benneteket! <3