A terápia jelenleg csak Online elérhető. Bővebb információ a lent található telefonszámon.

Bejelentkezés: +36 20 427 2680

Bíró Erzsébet vagyok, pár-és családterapeuta, mediátor.

Családkonzulensi diplomámat a 2015-ben, a pár-és családterapeuta címet 2019-ben szereztem meg a Magyar Családterápiás Egyesületnél. Főállásban Dunakeszin a Humán Szolgáltató Központban dolgozom, ahol terápiás (párterápia, válásterápia, családterápia, szülőkonzultáció, mediáció) tevékenységet folytatok.

Tizenöt éve dolgozom különböző szociokulturális hátterű párokkal, családokkal, szerteágazó, változatos problémáikra közösen keresünk megoldást.

Munkám során gyakran találkozom olyan családokkal, ahol a szülő-gyerek kapcsolat javításában, gyermeknevelési kérdésekben, illetve párkapcsolati nehézségek megoldásában kérik a támogatásomat.

Meggyőződésem, hogy külső szakember irányításával – aki segít a meglévő erőforrások felszínre hozásában – a párok, családok életében létre tud jönni olyan pozitív irányú változás, amely egy élhetőbb, kiegyensúlyozottabb életet biztosít a családtagok számára.

Volt szerencsém megtapasztalni amint a családtagok közösen, egymást támogatva kezükbe tudták venni életük irányítását.

A terápiás ülések alkalmanként másfél órát vesznek igénybe, két heti rendszerességgel. Az üléseken mindenkinek van lehetősége elmondani a saját megéléseit, a problémáit, amelyek összefüggésben vannak a családi múlttal vagy jelennel. A 10-20 ülést magába foglaló családterápiás folyamat eredményeként újfajta egyensúlyi állapot jön létre a család életében.

A páros ülésvezetést családterapeuta kolléganőmmel, Kramarics Ritával végzem, a rendszerszemlélet szakmai elvei mentén.

Párterápiás tevékenységünk az Érzelmi Fókuszú Terápián alapszik. Párkapcsolati edukációs (HMT) csoportfoglalkozást is biztosítunk az érdeklődő párok számára.

Mi a családterápia?

Egy családban minden rezdülés, minden gondolat, minden kimondott vagy kimondatlan mondat hat mindenkire. Bármit teszünk, reakciót váltunk ki a családtagjainkból, és az ő reakciójuk is hatással van ránk. Szeretteinkkel így alkotunk egy családi rendszert. Mi történik akkor, ha nemkívánatos folyamatok indulnak el e rendszerben, és a család tagjai egyre rosszabbul érzik magukat a valamikor jól működő közösségben? Az együttlétek már nem olyan meghittek, mint korábban, aztán valamelyiküknek „problémái adódnak”.  A megjelenő problémák (tünetek) azonban nem pusztán az ő problémái, hisz a családi működés talaján keletkeztek, és a nehézségeknek mindannyian a részesévé válnak.

A családterápia képes a család tagjainak erőforrásait feltárni, változásokat elindítani, amely mentén javulás, és egy új egyensúlyi állapot érhető el a család életében. A terápia segítséget nyújt, hogy az egyének közelebb kerülhessenek saját és családtagjaik gondolataihoz, érzéseihez és ezáltal jobban megértik önmaguk és családtagjaik működését is.

Hiszek abban, hogy minden nehézséggel küzdő családban ott van a változás lehetősége.

Mi a párterápia?

A párterápia kiindulópontja, hogy a pár kölcsönös egymásra hatása, interakciója teremti és határozza meg a felek működésének feltételeit.

A párterápia célja a terapeutával közösen feltárni a pár erőforrásait, melyek segítségével előidézhető a változás, a változás mentén pedig javulás érhető el.

A párterápia segítséget nyújt abban, hogy a felek megtanuljanak nyíltabban kommunikálni a saját szükségleteikről, érzéseikről, és ez segíthet megváltoztatni azokat a viselkedésmintákat, amelyek a problémák kialakulásához vezettek.

Mikor javasolt a pár- és családterápia:

  • ha úgy érzik, kapcsolatuk kiüresedett, egyre kevesebb a közös élmény, és egyre kevésbé vágynak egymás társaságára, az együttlétre.
  • ha kapcsolatukban egyre több a veszekedés.
  • ha úgy érzik kommunikációs zsákutcába jutottak, mert a mindennapi dolgaikat nem tudják megbeszélni egymással.
  • ha úgy érzik kapcsolatukban megsérült a bizalom, esetleg valamelyiküknél megjelent egy harmadik és ezáltal az együtt maradás kérdésessé vált.
  • ha a válás mellett döntöttek és úgy érzik, hogy szülői szerepeik megerősítést igényelnek.
  • ha problémák adódtak a szülő – gyerek kapcsolatban.
  • ha gyermekeiknél különböző zavarok, tünetek jelentkeznek, akár iskolai teljesítményromlás, vagy magatartás zavar.

Mit jelent a mediáció?

Az ELTE-n általános és családügyi mediátor (közvetítő) végzettséget szereztem így egymással vitában álló felek vitarendezését támogatom.

Mediátorként válófélben levő párokkal, illetve kamaszokkal és szüleikkel dolgozom együtt. Munkám során arra törekszem, hogy közösen felszínre hozzuk a valódi szükségleteiket, és ennek mentén a felek meglássák egymásban az embert. Itt megtapasztalhatják, hogy saját és a másik fél szükségletei is emberiek és elfogadhatóak.

Mediáció során két, egymással vitában álló fél a mediátor segítségével rendezi konfliktusát.

A mediáció abban segíti a feleket, hogy a peres eljárást megelőzzék, vagy a már folyamatban lévő eljárást megszakítva lehetővé váljon a peren kívüli megegyezés.

Leggyakrabban válási helyzetben kérik a segítségemet, amikor a felek hosszú, költséges és az egész családot érzelmileg is megviselő bírósági eljárás helyett választják a mediációt. Válásnál nagyon fontos szem előtt tartani a gyermekek érdekeit, ezért lényeges, hogy a kiskorúakat érintő kérdésekben mielőbb megállapodás szülessen.

A mediáció viszonylag rövid folyamat, a jelenre és a jövőre fókuszál. Nem a múlt megértése vagy elemzése a cél, hanem a közös pontok keresése és a jövőbeli együttműködés kereteinek kialakítása.

A mediáció akkor tud jól működni, ha a felek valóban keresik a megegyezés lehetőségét, kellően rugalmasak, valamint képesek saját érdekeiket képviselni és a közös cél érdekében felelős vállalásokat tenni, amit később be is tartanak.

A közös munka eredményeként egy megállapodás keretében összefoglalásra kerülnek mindazok a témák, amelyekben a feleknek sikerült közös álláspontot kialakítani. Ha a felek úgy ítélik meg, hogy szükséges a megállapodást végzésbe foglaltatni, azt kérhetik az illetékes bíróságon.  

A mediációs munkafolyamatban azon dolgozom, hogy mielőbb feltárásra kerüljenek a valódi szükségletek és mindvégig biztosítva legyen a felek közötti hatékony és együttműködő kommunikáció.

Elérhetőség: +36 20 427 2680, biro.eska@gmail.com