Szervezetünket folyamatosan érik ingerek, egyrészt a külvilágból, másrészt saját testünkből. Minden beérkező ingerre van motoros, mozgásos válasza az idegrendszernek. Sokféle csatornán, sokféle inger éri egyszerre testünket, ezek felfogása és összerendezése (szenzoros integráció) sokszor nehéz feladatot jelent. A szenzoros integráció zavara az idegrendszer éretlenségének a következménye és sok esetben figyelmi és/vagy tanulási (olvasás, írás, számolás) nehézséget okoz.

A Jean Ayres által kidolgozott -neuropszichológiai alapokon nyugvó- terápia a mozgást alkalmazza a szenzoros integráció fejlesztésére. Taktilis és vesztibuláris ingerek adásával az adaptív mozgásos válaszok megjelenését ösztönzi, ezzel az agyi mechanizmusok szervezettségi szintjét emeli. A terapeuta tervezett és kontrollált ingereket nyújt, de ezek mellett a gyermek kezdeményezéseit is beépíti a terápiás folyamatba.